Studio Samadhi Joga na Kabatach i Wilanowie: 
Joga Zdrowy kręgosłup: prowadzi Joasia.B Centrum Joga w Centrum Warszawy: 
Joga Zdrowy kręgosłup: prowadzi Joasia.B

 

Zajęcia dla osób chorych na Stwardnienie Rozsiane: 

POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA
ROZSIANEGO Oddział Warszawski 

ul. Nowosielecka 12 
00-466 WARSZAWA 

tel: (022) 831-00-76
       (022) 831-00-77