System joga w życiu codziennym

Samorealizacja i realizacja Boga

SYSTEM JOGA W ŻYCIU CODZIENNYM

Zobacz:

Urzeczywistnienie Boga jest najwyższym celem w życiu. Dawać, rozumieć, przebaczać są to właściwości , które przekształcają nas w prawdziwe ludzkie istoty. Urzeczywistnienie Boga znaczy uświadomienie sobie naszego własnego Boskiego Ja, zrozumienie , że my wszyscy jesteśmy jednym, mamy wspólne korzenie i tą samą relację z Bogiem. Jako ludzie, jako najbardziej rozwinięte istoty na tym świecie, jesteśmy zdolni dojść do poznania naszej prawdziwej natury, naszego Boskiego Ja. 

Joga znaczy jedność Boga i indywidualnego Atma. Joga jest źródłem duchowości i mądrości, podstawą wszystkich religii, ponieważ to wszystko ma swój początek w Bogu. Joga sama w sobie nie jest religią, wykracza ona ponad wyznania i jednoczy je wszystkie w sobie. Fundamentalną zasadą Jogi w życiu codziennym jest jedność religijna poprzez tolerancję. 

Joga w życiu codziennym daje nam możliwość pełnego mentalnego, duchowego i fizycznego rozwoju. Poprzez praktykowanie zasad jogi rozwijamy nasze zdolności i naszą osobowość, uświadamiamy sobie znaczenie naszego życia i osiągamy wysoki poziom świadomości, wiedzy i mądrości.

Zdrowie Duchowe

Główna zasada zdrowia duchowego wyrażona jest w następującym przykazaniu :

AHIMSA PARAMO DHARMA 

Nigdy nie bądź dla nikogo przyczyną krzywdy. Nie krzywdzenie jest najwyższą zasadą.

Według tej zasady ktokolwiek idzie drogą jogi jest także wegetarianinem i pacyfistą. Człowiek powinien ochraniać, a nie niszczyć. Jeśli to przykazane jogi zaczną realizować wszyscy ludzie, planeta ta stanie się rajem : bez wojen i przemocy, bez zabijania i powodowania bólu żywym istotom . 

Joga znaczy jedność. Jedność ciała i umysłu, natury i świadomości, indywidualnego z kosmicznym Ja, narodów i religii, wszystkich żywych istnień. Joga w życiu codziennym jest oparta na filozofii Wedanty, tj. filozofii nie-dualizmu, która mówi , że ten świat - tak ludzie jak i zwierzęta - stworzony został przez jednego Boga. Wszystkie stworzenia są dziećmi jednego Stworzyciela; wszystkie żywe istoty są częścią jednej wielkiej rodziny. 

Głównym zadaniem jogi jest ochraniać wszystkie żywe stworzenia we wszystkich formach i manifestacjach istnienia. Zrozumienie tego jest niezbędne , aby przyswoić sobie inny sposób myślenia i zachowania w życiu. Jest to niezbędne, aby zaistniała miłość, pomoc , tolerancja i zrozumienie nie tylko pomiędzy jednostkami, ale wśród całej ludzkości, wszystkimi narodami, rasami, a także religiami.

Zdrowie Socjalne

Zdrowie socjalne znaczy być szczęśliwym i sprawiać, aby inni także byli szczęśliwi. Zdrowie socjalne to umiejętność komunikowania się z innymi bez konfliktów. Znaczy to czuć się odpowiedzialnym za społeczność, w której żyjemy, pracować dla niej i w tym samym czasie umieć się zrelaksować i doświadczać piękna życia. 

Jednym z najbardziej przykrych przykładów chorób socjalnych jest uzależnienie od narkotyków. Przy pomocy Jogi w życiu codziennym uzależnieni od narkotyków mogą być wyleczeni poprzez odnajdywanie sensu i pozytywnego celu w życiu. Trzymanie się dobrego towarzystwa (satsang) kształtuje i wpływa na nasz charakter. Ma to wielkie znaczenie dla naszego duchowego rozwoju. 

Żyć życiem jogina znaczy pracować zarówno nad swoim rozwojem jak i rozwojem innych. Powiedziane jest : YOGA KARMASU KOSHALAM - joga jest spełnieniem poprzez pracę. Dlatego pracujcie dla waszego ciała, umysłu i świadomości, dla waszych znajomych i społeczeństwa, dla przyrody i środowiska. Ćwiczyć jogę znaczy wykonywać pozytywną pracę na korzyść całego stworzenia.

Zdrowie Psychiczne

Większość ludzi jest raczej niewolnikami swojego umysłu i zmysłów niż ich mistrzami . Jeśli chcemy uzyskać kontrolę nad umysłem musimy najpierw zanalizować i przeczyścić go. Umysł jest tysiąc razy silniejszy od ciała. Negatywne myśli i lęki są główną przyczyną nierównowagi w naszym systemie nerwowym, powodując w ten sposób wiele psychicznego i fizycznego cierpienia. Czysty umysł, mentalny spokój, pozytywne myślenie, poczucie zadowolenia, pokonywanie negatywnych właściwości i myśli są to cele, które próbuje osiągnąć adept jogi. 

Joga w życiu codziennym ma na to wiele metod. Mantra-japa, czynienie według zasad etycznych ( yama i niyama ), spotkania duchowe ( satsang ) i czytanie duchowych książek oczyszcza i uwalnia umysł. Ważnym instrumentem naszej introspekcji jest specjalna technika medytacji Siebie-Zapytywania. Analiza Siebie-Zapytywania doprowadza nas do kontaktu z naszą podświadomością, gdzie są ukryte i przechowywane wszystkie pożądania, lęki, kompleksy, stereotypy myślenia i zachowania. Poprzez tą technikę stopniowo uczymy się poznawać samych siebie, jacy jesteśmy i w jaki sposób takimi się staliśmy. Osiągamy zrozumienie, które właściwości i kompleksy sprawiają nam kłopot i są przyczyną naszego cierpienia. Stawanie się ich świadomym jest pierwszym krokiem do pozbycia się ich. Pozbawiając się ich, będąc jednocześnie wyposażonym w mądrość, możemy opanować nasze życie i pokonać nasze problemy.