Joga

Bezdogmatyczna i uniwersalna ścieżka duchowa

Ukryta moc w ludziach. Czakry i Kundalini.

Zobacz:

Mimo tego, że mówimy dużo o Bogu i twierdzimy, że joga jest drogą do Boga, joga nie jest religią ani religijną sektą. Bóg jest powszechną zasadą, kosmicznym światłem, wiecznie obudzoną świadomością, która przenika całym bytem. Bóg jest jeden i jest w każdym. Nadajemy Mu różne nazwy i wyobrażenia- nazywamy Go Świętym Ojcem, Allachem, Ishwarą, Boską Wolą, Miłością itd. Jest tak dużo wyobrażeń Boga ilu ludzi na powierzchni Ziemi. Każdy tworzy swój własny wizerunek Boga i opinię o nim według stopnia własnego rozwoju duchowego. Ten, kto wyobraża sobie Boga według opisu innych, ma tylko Jego zawężony obraz bez własnej, żywej wizji. 

Esencją jogi i wszystkich religii jest właściwie to samo - duchowy rozwój człowieka i uświadomienie sobie Jaźni i Boga jako ostateczny cel. Niestety, w religiach cel ten w jakiś sposób zaniknął i prawie został utracony: prostota i bezpośredniość zostały zastąpione przez zagadkowość i nieosiągalność, Bóg stał się czymś odległym, ograniczonym przez systemy i dogmaty. 

Natomiast wiedza jogi przekazywana była zawsze przez ludzi, którzy uświadomili sobie Boga tym, którzy ciągle Go szukają. Takich ludzi, prawdziwych duchowych mistrzów można wciąż znaleźć. Ale musimy uważać, komu oddajemy nasze zaufanie, ponieważ są osoby, które imitują tylko zachowanie mistrzów na zewnątrz, lecz nie mają najwyższej wiedzy, a ich nauki są niekompletne lub nawet mylne. Możemy poznać prawdziwego duchowego mistrza nie po wyglądzie, lecz słuchając głosu naszego serca. 

Joga uczy, że każdy może osiągnąć i uświadomić sobie Boga. Oczywiście nie ma żadnej uniwersalnej recepty, każdy musi Go odnaleźć na swój własny sposób. Joga może pomóc i poprowadzić nas w poszukiwaniach, oferując szukającemu wielotysiącletnie doświadczenie i przykłady żyjąscych świętych ludzi i mędrców, którzy osiągnęli najwyższy cel. 

Nie jest ważne, do jakiej wiary (i czy w ogóle) należymy, joga wspomoże nas w każdym rodzaju pozytywnego myślenia i sposobu życia. Joga spaja pozytywne zasady wszystkich religii świata : odrzucenie przemocy, zrozumienie, pomoc, przebaczenie, miłosierdzie.... 

Tak pojmowana joga, jest uniwersalną ścieżką duchową, która oparta jest na własnym doświadczeniu, a nie na doświadczeniu, czy nakazach innych, których pojmowanie zmienia się i gubi w biegu czasu. 

Sri Deep Narayan Mahaprabhuji mówi: 

"Bracia, mylicie się myśląc, że przeczycie sobie nawzajem należąc do różnych religii! Zamiast tego powinniście żyć obok siebie jak bracia, jako że wszyscy jesteśmy dziećmi jednego boskiego Ojca. Bóg jest w nas wszystkich. Nie ważne czy jesteś Muzułmaninem, Hindusem, Chrześcijaninem, Buddystą czy Dżinistą- jeśli naprawdę żyjecie według zasad swej religii - wszyscy uświadomicie sobie Boga"

System metod i technik pomocnych w osobistym rozwoju

Każdy chciałby być zdrowy, zadowolony i szczęśliwy, a my wszyscy dążymy na nasz własny sposób do osiągnięcia tego. Lecz szczególnie w dzisiejszych czasach ludzie na całym świecie cierpią bardziej niż kiedykolwiek w historii ludzkości od stresu i obciążeń nerwowych , których nie są w stanie kontrolować. Po licznych nieudanych próbach zrelaksowania się, ludzie zazwyczaj szukają komfortu psychicznego w tabletkach nasennych, alkoholu itp. 

Joga uczy nas, że spokój i zadowolenie może być osiągnięte tylko poprzez zrównoważenie naszej całej istoty na wszystkich poziomach istnienia. Wiemy, że składamy się z wielu aspektów: fizycznego ciała, mentalnego, subtelnego i przyczynowego. Jeśli chcemy być szczęśliwi i zadowoleni musimy wszystkie je zrównoważyć. Metody i techniki jogi oferują nam doskonałą drogę do zrealizowania tego celu: prowadzą systematycznie i stopniowo poprzez pozycje ciała (asany) , ćwiczenia oddechowe (pranayama), relaksację, kontemplacje i pozytywny sposób myślenia do fizycznego zdrowia, spokoju i poznania siebie. Pomagają nam także odrzucić wszelkie iluzje i kompleksy, które stoją jak przeszkody na naszej drodze do szczęścia i pełnego życia. 

Joga jest przede wszystkim praktycznym sposobem - musimy zrealizować i osiągnąć wszystko dzięki sobie. Nikt nie może dać nam zdrowia, szczęścia i zadowolenia ani nie możemy tych rzeczy kupić czy osiągnąć jakimś zewnętrznym sposobem. Leżą one w nas i tylko nasze staranie pomoże nam znaleźć i zrealizować je. 

Na naszej drodze do Samo-realizacji stopniowo odkrywamy wszystkie nasze wewnętrzne własności i uczucia, dobre bądź złe. Mówi się, że ścieżka jogi jest czasem trudniejsza niż walka z bohaterskim żołnierzem, ponieważ jogin musi pokonać swoich wewnętrznych wrogów takich jak złość, przywiązanie, zazdrość, dumę, żądzę i chciwość. W tej bitwie bardzo ważne jest, aby zrozumieć i zaakceptować siebie bez żadnego poczucia winy czy rozczarowania i aby być gotowym odrzucić wszystkie złe nawyki, które krępują nasze prawdziwe Ja. 

Joga jest systemem ćwiczeń i metod, które mogą zaprowadzić nas do oświecenia, ale tylko, gdy praktykuje się je z zaufaniem, dyscypliną i pewną wolą. Te ćwiczenia i techniki są częścią starodawnego bogactwa wiedzy, która to wiedza przekazywana była przez tysiące lat od duchowych nauczycieli do ich uczniów. 

Joga składa się z kilku dróg. Każdy stopień naszego rozwoju wymaga szczególnego rodzaju jogicznej dyscypliny, która zależy od wewnętrznej natury ucznia. Karma joga jest drogą bezinteresownej pracy na rzecz wszystkich żywych istot. Bhakti joga to realizacja miłości i oddania dla szlachetnych zasad. Gyana joga znaczy rozwijanie wiedzy i zrozumienia praw istnienia. Raja joga zawiera techniki i ćwiczenia , które zwiększają zdolności naszego ciała i rozwijają potencję naszego intelektu i umysłu.

Powszechna zasada kosmiczna

Joga jest ogólnym pojęciem, reprezentującym wszystkie kosmiczne zasady. Słowo "joga" znaczy zjednoczenie. Poprzez zjednoczenie pojedynczych elementów i sił kosmicznych stworzona była nasza planeta i cały wszechświat. Podczas tego procesu kreacji ujawniła się kosmiczna zasada zjednoczenia - możemy nazywać ją Bogiem, Kosmiczną Energią, Miłością lub Jogą. 

We wszechświecie istnieją tysiące systemów słonecznych, a ich istnienie rządzone jest przez jakąś świadomość. Ta jedna, wieczna, niezmienna i stale obudzona świadomość to obecne w każdym atomie PARABRAHMA. Nie jest to osoba; ta zasada nie ma formy ani imienia. My tylko nazywamy to Światłem , Dźwiękiem, Absolutem, Prawdą, Wiecznością. Ta najwyższa zasada, która równoważy i ochrania całe stworzenie to joga. 

W Bhagavat-Gicie Krishna mówi do Ardżuny: "Dałem tą jogę Słońcu". Jak mamy to rozumieć? Słońce to także nie osoba. Słońce to część wszechświata, jego światło i energia utrzymuje i ochrania nasze życie. Ta moc, czy energia, która poprzez zjednoczenie i kondensację stała się Słońcem to joga, o której mówi Krishna. Dlatego ta joga, ta zasada jest dużo starsza od ludzkości i nie jest to coś, co zostało wymyślone przez człowieka. 

Zainteresowanie jogą zrodziło się, gdy człowiek zadał sobie te podstawowe pytania: 

Kim jestem?

Skąd się wziąłem?

Dokąd zmierzam?

Czy wypełniam swoją powinność?

Dlaczego jestem tutaj?

Od początków ludzkości, człowiek stara się rozwiązać zagadkę sensu życia. Wiemy z doświadczenia, że życie wiąże się z cierpieniem. Każda żywa istota dąży w ten czy inny sposób do bycia szczęśliwym. Lecz wszystko, do czego z nadzieją lgniemy - wcześniej, czy później rozczarowuje nas, lub znika w czasie, a my znajdujemy się znowu na początku naszych poszukiwań. Ale czy naprawdę jesteśmy niczym poza bezradnymi liśćmi niesionymi przez wiatr naszego przeznaczenia i okoliczności, których nie możemy zmienić? 

Wiele tysięcy lat temu w starożytnej Azji pojawiła się nauka, która oferuje inną perspektywę świata i kosmosu, nową filozofię i być może - rozwiązanie. Ta nauka, filozofia Jogi - Wedanty, została odkryta przez hinduskich joginów i mędrców, którzy poprzez głęboką medytację dosięgneli kompletnej wiedzy o wszystkich prawach istnienia, odnaleźli sens życia i oswobodzili się z wiecznej przemiany przyjemności i bólu. Byli oni prowadzeni przez własne życzenie - pomagać ludziom w różnych sytuacjach życiowych bez pomocy zewnętrznych przyrządów. Szukali metody zależnej tylko od rzeczy dostępnej każdemu: ciała, intelektu i umysłu. 

Esencją filozofii Wedanty jest jedność (niedwoistość) wszelkiego istnienia- wszyscy jesteśmy jednym. To może być trudne do zrozumienia, a może nawet trudniejsze do zrealizowania. Mówimy: moje ciało, moje ręce, moja głowa, moje myśli, moje uczucia i wszyscy identyfikujemy się ze słowem "Ja". Ale kim jest ten, kto mówi: to jest moje i to jestem ja? Nie jesteście ani tym ciałem, ani myślami, uczuciami, intelektem czy doświadczeniem. Macie to wszystko, ale nie jesteście tym. Kim więc jesteście? 

Jesteście Jaźnią, nieśmiertelnym ATMA. 

Zróbmy eksperyment: ktoś trzyma książkę w swoich rękach i pyta Ciebie czyja to książka? Poprzez gesty Twoich rąk ukazujesz, że należy ona do Ciebie. Prawdopodobnie wskazujesz swoim palcem na swoją klatkę piersiową i mówisz, że jest Twoja. To zachowanie nie zależy od Twojej kultury, kraju czy rasy. Jest to międzynarodowe i powszechne. Nie wskazujesz na swoją głowę czy brzuch, ale na okolice swojego serca. Kiedy piszemy list wysyłamy serdeczne pozdrowienia, tzn. płynące z serca, a nie z głowy. Możemy powiedzieć, że to, co nazywamy "JA" ma swoje miejsce w sercu. Jaźń, Atma zamieszkuje nasze serca. Jest to boskie, żyjące światło, które nigdy nie umiera. Śmierć może zniszczyć tylko ciało, ale nie może zranić Atma. Atma żyje dłużej, Atma jest życiem. Jogin mówi: "Jestem SAT-CIT-ANANDA ATMA - Jestem prawdą, czystą Świadomością, jestem boską Jaźnią". 

Jak możemy wytłumaczyć słowa "Jesteśmy jednym"? Weź dwadzieścia filiżanek i napełnij je wodą. Postaw je w ogrodzie w nocy przy pełni księżyca i spójrz na nie. W każdej z nich zobaczysz księżyc na powierzchni wody. Czyż na niebie jest dwadzieścia księżyców? Nie, jest tylko jeden, który odbija się we wszystkich filiżankach. Dlatego mówimy: Jeden we Wszystkim, Wszystko w Jednym. 

We wszystkich żyjących istotach, ludziach jak i zwierzętach, zamieszkuje to samo Atma, które jest czystym boskim światłem. Bóg odbija się we wszystkich żyjących istotach tak jak księżyc w różnych filiżankach. Jeśli woda nie jest dosyć czysta lub jej powierzchnia jest wzburzona odbicie nie będzie wyraźne. Natomiast księżyc na niebie jest zawsze ten sam, nietknięty, tylko jego odbicie zmienia się w filiżankach. Podobnie Bóg jest zawsze w nas, ale my nie jesteśmy tego świadomi, ponieważ nasz umysł i świadomość nie są wystarczająco czyste i spokojne. 

Czy możemy zobaczyć Boga? Jakimi oczami? Bóg ma dwa aspekty: NIRGUNA i SARGUNA. NIRGUNA jest Jego kosmiczną formą, która nie może być widziana naszymi fizycznymi oczami. Możemy spostrzec ją naszymi wewnętrznymi zmysłami jako transcendentalne światło lub dźwięk, lub doświadczyć ją jako uniwersalną wiedzę czy mądrość. Jeśli chcesz ujrzeć Boga w jego formie SARGUNA, spójrz na Stworzenie i odkryj Go we wszystkich żyjących istotach. Bóg odbija się w każdej filiżance życia.