Duchowa linia mistrzów

Mahamandaleshwar Paramhans Swami Maheshwarananda

Mahamandaleshwar Paramhans Swami Maheshwaranandamaheshwarananda

"Żeby z kiełka wyrosło drzewo potrzeba czasu" 

Vishwaguru Mahamandaleshwar Paramhans Sri Swami Maheshwarananda Puri of Panchayati Maha Nirvani Akhara, znany jako Swamiji, jest uczniem Paramhans Swami Madhavanandajiego. Jest mistrzem jogi, który swoje życie poświęcił przekazywaniu ludziom z całego świata oryginalnej nauki jogi i propagowaniu zdrowego w sensie duchowym, społecznym, psychicznym i fizycznym stylu życia. Jest autorem systemu Yoga in Daily Life (Joga w Życiu Codziennym), w którym przez 8 następujących po sobie poziomów praktyki wprowadza adeptów w tajniki jogi ukazując jednocześnie wszystkie jej aspekty. Może go praktykować każdy bez względu na wiek i kondycję fizyczną. System dostosowany jest w szczególności do potrzeb człowieka Zachodu ze szczególnym zwróceniem uwagi na metody pokonywania słabości pszchicynzch poprzez wzmacnianie silnej woli i wiary w siebie.

Podstawowe filary Jego nauczania to:

  • fizyczne, psychiczne, socjalne i duchowe zdrowie
  • szacunek dla życia
  • tolerancja w stosunku do wszystkich religii, kultur i narodów
  • ogólnoświatowy pokój
  • ochrona praw człowieka
  • ochrona i zachowanie środowiska i przyrody.

Realizacja tych fundamentalnych zasad życia poprowadzi człowieka do duchowego rozwoju,  samorealizacji i realizacji Boga.

Bezinteresowna służba Swamijiego, jego niestrudzona opieka i miłość do wszystkich żywych istot, jego wykłady i satsangi są źródłem inspiracji dla tysięcy ludzi na całym świecie, którzy dążą do spełnienia duchowego.

Zarys biografii profesora Paramhans Swamiego Maheshwaranandy Na podstawie książki "The Golden Jubilee -50th Birthday Anniversary of Paramhans Swami Maheshwarananda" :

Mahamandaleshwar Paramhans Swami Maheshwarananda urodził się 15.08.1945 w małej wiosce Rupawas w Radżastanie , w północno-zachodnich Indiach. Już w młodym wieku odnalazł swego duchowego mistrza Paramhans Swami Madhavananda Maharadę i zamieszkał w jego Ashramie w wieku 12-stu lat. 

Jego duch być przywiązany do Boga od dzieciństwa głęboką miłością , a jego bezustanne pragnienie duchowej realizacji zrodziło w nim wielkie życzenie służył i pomagał ludzkości. Przez kilka lat studiował i ćwiczył Jogę, nauczany przez swojego mistrza. Doszedł do perfekcji w tej świętej, starożytnej nauce o ciele, umyśle i świadomości. 

Wspótowarzyszył swojemu mistrzowi w wielu podróżach przez całe Indie, w czasie których Swami Madhavananda głosił nauki swojego mistrza Bhagwan Śri Dip Narayana Mahaprabhujiego podczas publicznych wykładów.

 

 W wieku 17-stu lat Paramhans Swami Maheshwarananda zdecydował się na poświęcenie swego całego życia dla służby ludzkości i inicjował się na mnicha zakonu Swamich. Jego celem było i jest pomagać ludziom poprzez Jogę, ucząc zdrowego i naturalnego sposobu życia, a także budząc w nich miłość, tolerancję, szacunek i wzajemne zrozumienie. 

Nauki te pochodzą ze starożytnego duchowego dziedzictwa i przekazywane są przez duchową linię zaczynającą się od Śri Alakh Puriji z Himalajów, poprzez Sambhu Śri Devpuriji z Kailashu, Bhagwan Śri Deep Narayana Mahaprabhujiego z Bari Khatu do Satgurudeva Paramhans Swami Madhavanandajiego. 

W 1971 roku Paramhans Swami Maheshwarananda zostać zaproszony do Anglii i wtedy to pierwszy raz odbył podróż do Europy. W maju 1972 roku został zaproszony do Wiednia przez nauczyciela Centrum Jogi i zaczął tam nauczać Jogi. Wkrótce zyskał wielu przyjacił i uczniów w Austrii. Ponieważ zaspakajał wielką potrzebę duchowej pomocy u ludzi zachodu, zdecydował się na dalszą pracę w Europie. 

Kontynuował zajęcia Jogi w Wiedniu w ośrodkach edukacji dla dorosłych i przez kilka lat prowadził seminaria Jogi na probostwie w Gars/Kamp/Lower w Austrii. Stało się to z pomocą Kanonika Pfarrer Mantlera, z którym niedługo zawiązał bliską duchową przyjaźń. Jakiś czas później nawiązał znajomość z dr Franzem Hoyosem, na którego posiadłości w Semriach prowadził letnie seminaria Jogi przez więcej niż dziesięć lat. 

W 1976 roku Paramhans Swami Maheshwarananda założył również organizację charytatywną o nazwie International Sri Deep Madhavananda Ashram Fellowship, która ma siedzibę w Wiedniu i skupia wokół siebie inne charytatywne organizacje i centra YiDL rozsiane po całym świecie. Jest ona członkiem stowarzyszonym Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ.

Aby zaoferować efektywną pomoc życiu ludzi nowoczesnej cywilizacji, Paramhans Swami Maheshwarananda rozwinął system Yoga in Daily Life ( Joga w Życiu Codziennym ). W tym systemie udało mu się ustanowić syntezę pomiędzy wszystkimi narodowymi , kulturowymi i religijnymi barierami. 

System Yoga in Daily Life jest oparty na starożytnych pismach Jogi i w zgodzie z nowoczesną wiedzą naukową. Yoga in Daily Life oferuje systematyczny, krok po kroku program praktyki, który prowadzi od prostych ćwiczeń ciała oddechu i koncentracji do zaawansowanych Asan, Pranajamy, technik medytacyjnych i Kriyi. Umożliwia to każdemu ćwiczyć Jogę niezależnie od wieku, narodowości i wyznania. 

Po krótkim czasie system Swamijiego stał się znany poza granicami Austrii. Otrzymał on zaproszenia z Czechosłowacji , Węgier i Jugosławii. Joga w życiu codziennym była bardzo ceniona jako system trenujący ciało i fizyczną sprawność oraz dający prewencyjne metody zdrowotne, terapie i rehabilitacje. Poza tym poprzez Jogę w Życiu Codziennym ludzie znaleźli dostęp do wymiaru psyche, umysłu , świadomości i duszy, do których to Joga oferuje praktyczne i naukowe podejście. 

Paramhans Swami Maheshwarananda otrzymał liczne zaproszenia rządowe na wykłady i seminaria w klubach sportowych, w centrach rehabilitacyjnych, uzdrowiskach, uniwersytetach, centrach edukacyjnych i kulturalnych, a także w wielkich firmach, zakładach państwowych, przedsiębiorstwach przemysłu kopalnianego i stalowego, które to w systemie Joga w Życiu Codziennym szukały pomocy i prewencji zdrowotnej dla swoich pracowników. 

Humanitarna praca Paramhans Swami Maheshwaranandy w byłych krajach bloku socjalistycznego spełniła określone zadanie dla Europy. Bezinteresownie pomagał gdzie było to możliwe. Po zmianie systemu, ustroju Swamiji otrzymał ze względu na swoją bezinteresowną pracę socjalną dla ludzi w czasie ery komunizmu, listy z wyrazami wdzięczności i podziwu od Vaclava Havla Prezydenta Czeskiej Republiki , Michala Kovaca Prezydenta Słowacji i od Prezydenta Węgier Arpada Goncza. 

Zdjęcia z wizyty Paramhans Swamiego Maheshwaranandy i Jego Mistrza Paramhans Swami Madhavanandy u Prezydenta Republiki Słowacji Rudolfa Schustera dnia 1 lipca 1999 roku:

             

 Jego imię stało się dobrze znane także w Indiach. Każdego roku powracał na kilka tygodni do swojego rodzinnego kraju, aby wypełnił tam swoje socjalne i duchowe obowiązki. 

Szczególnie starał się o wprowadzenie Jogi w Życiu Codziennym do indyjskiego systemu edukacji. Na prośbę Ministra Edukacji i Sportu Radżastanu poprowadził liczne kursy Jogi dla nauczycieli i wydał książkę szkolną o Jodze w Życiu Codziennym . 

W 1987 roku Światowy Parlament Rozwoju w New Delhi nadał mu honorowe tytuły Doktor Jogi i Brahmarishi, a rok później otrzymał tytuły Profesora Duchowej Nauki Jogi i Mahapurusha.

 

10 kwietnia 1998 roku Paramhans Swami Maheshwaranandaji został zainaugurowany przez Światowy Parlament Religii jako "Sarvabhaum Sanatan Dharma Dźagadguru".

13 kwietnia 1998 r w czasie Maha Kumbhameli został wyświęcony na Mahamandaleshwara Maha Nirvani Akhary

W 2001 z okazji Maha Kumbha Meli w Prayagraj (Allahabad) otrzymał najwyższy tytuł duchowy Vishwaguru (Mistrz Wszechświata).

W 1994 Paramhans Swami Maheshwarananda otrzymał od Światowego Parlamentu Religii order Glory of India

Jego działalność międzynarodowa rozszerzała się coraz bardziej. Paramhans Swami Maheshwarananda był zaproszony do , Niemiec, Szwajcarii, Anglii, Hiszpanii,Węgier, Słowenii, Ukrainy, Polski  a także do USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Japonii, Korei, Filipin i Tajlandii oraz wielu innych krajów na świecie.

Dzisiaj w 18-stu krajach europejskich i kilku miastach w USA, Australii, Kanady i Nowej Zelandii istnieją centra Jogi w życiu codziennym. Prawie każdego roku Swamiji odbywa podróż dookoła świata, aby odwiedził wszystkich swoich uczniów i przyjaciół, aby dać im instrukcje i wesprzeć. 

Aby promować duchowe i humanitarne idee, które Paramhans Swami Maheshwarananda w imieniu swojego Satguru Bhagwan Śri Dip Narayana Mahaprabhujiego szerzy na całym świecie, uczniowie Swamijiego podjeli się założenia centrum w Indiach, które oferuje duchowy dom dla szukających duchowości z całego świata i oferuje także humanitarną pomoc potrzebującym w imię braterskiej miłości. 

Zgodnie z tą intencją budowany jest OM Vishwa Deep Gurukul Swami Maheshwarananda Ashram Education and Research Center in Jadan, Distr. Pali, Rajasthan. Centrum to będzie Aśramem dla ludzi różnych wyznań i narodowości, którzy szukają duchowości. Jako usługi socjalne planowane są tam: sierociniec, szpital, dom starców, dom dla upośledzonych, schronisko dla zwierząt, przedszkole i szkoła .

 

 Więcej o OM ASHRAMIE: www.omashram.com

Swamiji jest także inicjatorem wielu projektów humanitarnych, do których należą:

*w 2002 otwarcie szkoły podstawowej Shree Vishwa Deep Gurukul Prathmik Vidyalaya Yoga in Daily Life dla dzieci z okolicznych wiosek.

* Harvesting Project - aby zapobiec klęsce suszy w pustynnym stanie Rajasthan Swamiji wybudował ogromny zbiornik wodny, do którego spływa woda z monsunów.

*Otwarcie naturopatycznego i alopatycznego szpitala "Sri Madhawanada Hospital" na terenie Aśramu Jadan w Pali w Rajasthanie, gdzie z opieki medycznej mogą korzystać mieszkańcy sąsiednich wiosek.

Więcej o projektach humanitarnych: www.omashram.com/projects

Dzięki niemu powstał też organizacja charytatywna Sri Swami Madhavananda World Peace Council, której głównym zadaniem jest coroczna organizacja szczytów pokojowych w różnych miastach świata, które stanowią forum do dyskusji polityków, naukowców reprezentujących różne kultury i światopoglądy na temat problemów, z którymi borykają się współczesne społeczeństwa.

Więcej o World Peace Council: www.worldpeacecouncil.net

W uznaniu jego działalności humanitarnej i pokojowej Swamiji został zaproszony na Milenijny Światowy Kongres Pokojowy 2000 r w siedzibie ONZ w Nowym Jorku oraz otrzymał Order Danica (najwyższe odznaczenie za działalność charytatywną) wręczony przez Prezydenta Chorwacji Stjepana Mesica.

 

W  roku 2014 Swamiji został uhonorowany prestiżową nagrodą Bharat Gaurav Award - Proud of India.

 Działalność Paramhans Swami Maheshwaranandy opiera się również na szerzeniu religijnej i kulturowej tolerancji i edukacji, co wyraża się m.in. w:

-uczestniczeniu w licznych dialogach międzyreligijnych w Czechach i innych krajach z udziałem przedstawicieli różnych wyznań, zarówno chrześcijańskich jak i niechrześcijańskich;

-wykładach na uniwersytetach;

-prowadzeniu działalności kulturalnej poprzez Stowarzyszenie YogaVedanta International Śri Dip Madhavananda Ashram, wyrażającej się w promowaniu stosunków międzynarodowych opierających się na tolerancji i poszanowaniu poprzez wzajemne przybliżenie kultur: folkloru, języka, sztuki;

-uczestniczeniu w konferencjach międzynarodowych dotyczących zarówno problemów regionalnych, jak i globalnych, (np. Milenijny Szczyt Pokoju Na Świecie organizowany przez ONZ w Waszyngtonie z udziałem przywódców duchowych i religijnych najwyższych rangą tradycji wyznaniowych);

-spotkaniach z głowami państw np. Węgier, Słowacji, Austrii, Chorwacji.

Więcej o Swamijim: www.swami-maheshwarananda.org

 

Paramhans Sri Swami Madhavanandaji

Paramhans Sri Swami Madhavanandajimadhavananda

"Jeden we Wszystkim i Wszystko w Jednym." 

Paramhans Swami Madhavananda był jednym z nielicznych prawdziwych mistrzów naszej epoki. Był uczniem Sri Dip Narayan Mahaprabhujiego, który odchodząc z tego świata przekazał mu swoje duchowe dziedzictwo. Poprzez swoje przykładne życie czystego oddania Bogu i poprzez bezinteresowną służbą wszystkim żywym istotom inspirował wszystkich poszukujących, którzy do niego przychodzili. Spędzał swój czas przeważnie w swoich Ashramach w Jaipurze i Nipalu (Rajhastan, Indie), ale także odbywał podróże do swoich uczniów w Indiach i Europie. W książce "Lila Amrit" Paramhans Swami Madhavananda ujawnia historię życia jego boskiego mistrza Sri Mahaprabhujiego. Holy Guruji, będąc tak nazywanym z umiłowaniem przez swoich uczniów, wstąpił w Mahasamadhi dnia 31 października 2003 roku. Wciąż jednak pozostaje szczerą inspiracją dla wszystkich poszukujących Prawdy. 

W książce "Lila Amrit" Paramhans Swami Madhavananda ujawnia historię życia jego boskiego mistrza Sri Mahaprabhujiego.

Parabrahm Bhagwan Sri Deep Narayan Mahaprabhuji

Parabrahm Bhagwan Sri Deep Narayan Mahaprabhujimahaprabhuji

 

"Wszystkie żywe stworzenia są światłem Boga." 

Wielki Indyjski święty i zrealizowany w Bogu mistrz Bhagwan Sri Dip Narayan Mahaprabhuji był prawdziwą inkarnacją boskiej Miłości i Mądrości. Mieszkał i pracował w Rajasthanie, w Indiach od roku 1828, aż do 1963. 

Urodził się już jako doskonały i natchniony, a jego życie pełne było niezliczonych, cudownych wydarzeń i czynów. Wielu wspłczesnych mu ludzi, którzy żyją do dzisiaj, poświadcza jego cuda. Ashram Sri Mahaprabhujiego w Bari Khatu na skraju Pustyni Thar, wkrótce po jego fizycznym rozejściu się z tym światem, stał się miejscem pielgrzymek. Dążący do Boga zjeżdżali się z całego świata, aby poczuł święte promieniowanie, którym to miejsce jest przeniknięte. 

Sri Mahaprabhuji dedykował całe swoje życie służbie wszystkim stworzeniom. Poprzez przykład i słowa przekazywał wszystkim, którzy do niego przyszli - bez względu na ich religię, czy narodowość, płeć, czy pozycję socjalną, najwyższą i niezmienną prawdą Sat Sanatan Dharmy. 

SAT SANATAN DHARMA znaczy prawdziwy związek (relacja) z Boskim Ja. Jest to niezmiennie rządząca "religia", która łączy i jednoczy wszystkie żywe stworzenia. Mówi ona, że wszystkie żywe istoty noszą w sobie tę samą, boską iskrę. 

"Kochaj każdą żywą istotę, przynajmniej tak ja siebie samego"- to zdanie jest esencją przesłania Mahaprabhujiego jakie kieruje on do rodzaju ludzkiego. "Kochać" znaczy: rozumieć, przebaczać, pomagać, dawać. Wszystkie żywe stworzenia, ludzie i zwierzęta, są dziećmi Pana i Jego częcią. Dlatego człowiek jest w tym samym czasie jednym z Bogiem i całym Stworzeniem. Życiowym zadaniem człowieka jest rozpoznać prawdę i realizować ją na Ziemi. Znaczy to pozbyć się dzielącego egoizmu i pełnego uprzedzeń samolubstwa, tak, aby żyć w jedności i harmonii ze wszystkimi żyjącymi istotami. Ludzie powinni współpracować pomagać i wspomagać siebie nawzajem. 

W wieku 135 lat Sri Mahaprabhuji opuścił Ziemię w dzień i godzinę, którą przewidział już rok wcześniej. Lecz jego duch jest obecny, a światło, które rozświecił w sercach swoich uczniów jest nieusuwalne, tak jak boski płomień, będący swoim własnym źródłem.

Paramyogeshwar Swayambhu Sri Devapuriji

Paramyogeshwar Swayambhu Sri Devapurijidevpuriji

 

Yogeshwar Sri Devpuriji jest czczony jako inkarnacja Pana Sziwy. Miejsce gdzie miał swój ashram, Kailash/Rajasthan, nosi takie samo imię jak góra Kailash w Himalajach (Tybet), która jest czczona jako góra Sziwy. Moce Sri Devpurijiego są niezmierzone. Jest On ucieleśnieniem wszystkich charakterystycznych cech Pana Sziwy- Sziwa jest zbawcą, niszczycielem zła. Sziwa jest świadomością, czystością, ogniem. Ochrania On jemu oddanych. Tym, który przyniósł ludzkości mądrość Jogi jest właśnie Pan Sziwa. Życie Sri Devpurijiego znane jest tylko fragmentarycznie. Jedną z jego charakterystycznych cech było nagłe zjawianie się znikąd i znikanie w podobny, niespodziewany sposób. Gdziekolwiek poszedł, działy się cudowne rzeczy. Mówi się, że w promieniu pięciu metrów od niego nie padał żaden deszcz, a jego stopy nie pozostawiały śladów. 

W swoim ashramie w Kailash dawał wiele wspaniałych Satsangów, które przyciągały ludzi z całych Indii. Słowa Devpurijiego były jak niebiańska ambrozja dla wszystkich mu oddanych. Wielka była miłość Sri Devpurijiego do zwierząt. Nieustannie podążało za Nim stadko krów, kóz, ptaków, psów i węży. 

Sri Devpuriji jest Guru Sri Dip Narayana Mahaprabhujiego. Ich relacja była jedną wielką miłością i jednością . Byli oni "dwoma w ciele, ale jednym w Atma". Sri Mahaprabhuji wyrażał swoje oddanie swojemu mistrzowi w licznych lirycznych, duchowych pieśniach (bhajanach). Opisują one najwyższy cel jogi, jedność z wszechobecnym, wiecznym i boskim Ja.