Modlitwa

W poświęconym miejscu- czy jest to kościół, świątynia, meczet, pagoda, ashram lub dom- gdziekolwiek ludzie się modlą jest obecny Bóg, a Jego Miłość promieniuje szczególnie silnie. Tam, gdzie jest modlitwa, okazywane są miłość i oddanie, a gdzie istnieje miłość i oddanie tam także kwitnie bogactwo, mądrość, zrozumienie i harmonia. 

Bóg jest Jeden we wszystkim i my wszyscy istniejemy w Nim, Jednym. Tak jak księżyc odbija się w miskach z wodą, tak Bóg pojawia się w każdym stworzeniu i pozostaje niepodzielny. 

Modlitwa jest duchowym pożywieniem. Gdy nic nie zjemy przez jeden dzień nic nam się nie stanie, lecz gdy jeden dzień się nie pomodlimy- to duże przeoczenie. Mahatma Gandhi mówił: "Mimo, iż mogę pościć fizycznie, to do poszczenia duchowego nie jestem zdolny." 

Modlitwa jest odpowiedzią na wszystkie pytania, kluczem do rozwiązania wszystkich problemów. Modlitwa jest ścieżką, która szybko prowadzi nas do celu realizacji. 

Hinduski święty, który mógł rozumieć język zwierząt, tak jak Franciszek z Asyżu, powiedział: "Nawet zwierzęta modlą się rano i wieczorem do Boga." O wschodzie i zachodzie słońca ptaki posyłają pieśń radości i dziękczynienia Stwórcy. Czyż ludzie nie są wiele niżej od tych zwierząt, gdy nie modlą się ani nie myślą o Bogu? Gdzie brakuje modlitwy tam brakuje miłości, a rządzi duma, ego i ignorancja. Modlitwa powinna wypływać z serca i nie powinna być tylko pokazywana na zewnątrz, aby robić wrażenie pobożności. Ugiąć kolana jest prościej niż pokłonić się w sercu. 

Modlitwa to twoja osobista konsultacja z Bogiem. W tym czasie czujesz obecność Boga. Modlenie nie oznacza żebrania, nie, ty obejmujesz twojego ukochanego Boga, który jest wszędzie i żyje we wszystkim. On jest Jednym i tym samym we wszystkich stworzeniach. Tylko On przejawia się w każdym zwierzęciu i człowieku. To jest wiedza, którą odnaleźli zrealizowani. Kto ma zdrowe oczy, widzi wyraźnie. Kto ma oczy słabe i chore może tylko zobaczyć fragmenty rzeczywistości. Mądry człowiek posiada wyraźny wzrok, czystą świadomość, oddanie i miłość do Boga. 

Módlcie się każdego dnia. Modlitwa jest odpowiedzią i rozwiązaniem waszych problemów. Módlcie się za siebie i za innych. Módlcie się za wszystkich, wtedy zawsze otrzymacie pomoc.