Duchowa Linia Mistrzów

LILA AMRIT

Historie z życia Mistrzów. Zobacz: 

Dawno temu esencja Jogi została ukazana w najstarszych na świecie świętych pismach – Wedach. Przez całe wieki zanim Wedy zostały spisane, wiedza ta była przekazywana uczniom ustnie przez Mistrza, zgodnie ze świętą tradycją. Tę najwyższą prawdę może przekazywać tylko Mistrz, który jest Brahma Nistham Srotriyam - znawcą wszystkich trzech czasów i taki Mistrz jest nazywany Satguru .Aby przekroczyć własny umysł i osiągnąć cel ostateczny, poszukujący potrzebuje przewodnictwa Satguru, oświeconego Mistrza, który przeszedł już tą ścieżką aż do jej naturalnego końca i może teraz innych poprowadzić do ich wewnętrznej boskości.

Linia Satguru Jogi w Życiu Codziennym sięga wiele wieków wstecz, a zapoczątkował ją sam Param Mahasiddha Awatar Sri Alakhpuriji. Obecnym sukcesorem jest J.Ś. Mahamandaleshwar Paramhans Swami Maheshwarananda, który nosi Chadar (szal) tej świętej Linii.

Param Mahasiddha Avatar Sri Alakhpuriji

W Himalajach, pomiędzy dwoma miejscami pielgrzymek- Kedarnath i Badrinath, leży Siddha Dhuni lub Siddha Dam ashram. Tutaj Param Mahasiddha Awatar Sri Alakhpuriji, Guru Paramyogeshwara Swayambhu Sri Devpurijiego, zamieszkuje czasem z kilkoma swoimi uczniami.

Vishwaguru Mahamandaleshwar Paramhans Swami Maheshwarananda

Vishwaguru Mahamandaleshwar Paramhans Sri Swami Maheshwarananda Puri of Panchayati Maha Nirvani Akhara, znany jako Swamiji, jest uczniem Paramhans Swami Madhavanandajiego. Jest mistrzem jogi, który swoje życie poświęcił przekazywaniu ludziom z całego świata oryginalnej nauki jogi i propagowaniu zdrowego w sensie duchowym, społecznym, psychicznym i fizycznym stylu życia. Jest autorem systemu Yoga in Daily Life ( Joga w Życiu Codziennym ), w którym przez 8 następujących po sobie poziomów praktyki wprowadza adeptów w tajniki jogi ukazując jednocześnie wszystkie jej aspekty. Może go praktykować każdy bez względu na wiek i kondycję fizyczną. System dostosowany jest w szczególności do potrzeb człowieka Zachodu ze szczególnym zwróceniem uwagi na metody pokonywania słabości pszchicynzch poprzez wzmacnianie silnej woli i wiary w siebie.